Detail Berita

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan
Keterangan Gambar : Maklumat Pelayanan

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai

dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati

janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku”

Share this Post:

Related Posts:

Tulis Komentar

Link Terkait